Om oss

Fellestur fra Skjeggedal til Trolltunga.
Fellestur fra Skjeggedal til Trolltunga. Foto: André Marton Pedersen

Odda/Ullensvang Turlag er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag. Turlaget har som føremål å stimulera til auka friluftsliv både for folk i distriktet og for tilreisande. 

Odda/Ullensvang Turlag, e-post: odda-ullensvang.turlag@dnt.no

Leiar, Willy Solberg, e-post:  willysol@online.no

Barnas Turlag, Eva Grete Rafdal, e-post: eva-grete@hotmail.com

DNT Ung

Onsdagsgruppa, Agnar og Solfrid Kvam (90 11 83 20). Liv With (95 24 60 71)

Postadresse

Odda/Ullensvang Turlag

Postboks 361, 5751 ODDA