Dugnad på Hyttene

Foto: John Sigve Torbjørnsen

Helga 1-3 april gjennomførte Turlaget dugnad på hyttene Mosdalsbu, Langavassbu og Kvanntjørnsbu. Det ble transportert inn mat, ved og gass. Hyttene ble vasket og ordnet, riktig nok gjennstår det noe vasking på Mosdalsbu da været gjorde ting litt vanskelig for oss. Turlagets ungdomsgruppe var godt representert og gjorde en flott innsats på dugnaden, kjekt å dem med!

Skrevet av Torill Opedal Hauge 6. april 2016